Bij de aanleg en het onderhoud van groene ruimtes worden steeds hogere eisen gesteld aan het vakmanschap. Dit komt doordat men zo goed mogelijk moet kunnen beantwoorden aan een dubbele eis: instaan voor een beheersbaar en aanvaardbaar risico voor de mens en zijn omgeving. Daarom stellen we ons als doel optimale technische oplossingen aan te dragen voor wie beroepshalve met groenvoorziening te maken heeft.

De teams van Bayer Groenvoorziening hebben al heel wat jaren een technische en wetenschappelijke benadering om aan deze dubbele eis tegemoet te komen. Op deze website zult u concrete en geargumenteerde antwoorden vinden. Ze zullen u toelaten het zelf beter te begrijpen en u in staat stellen deze kennis en onmisbare wetenschappelijke expertise dagelijks over te dragen vanaf de erkenning tot en met de commercialisering van fytosanitaire specialiteiten.

Valdor Expert en Pistol Flex actie[ Laatste aanpassing:  Vrijdag, Maart 20, 2015 ]

Quicksearch